Vad betyder tvättade pengar?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Vad betyder tvättade pengar
Svar: 

Banken Nordea förklarar det kort så här:
Om penningtvätt
Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld, vapenhandel, narkotikabrott, och människosmuggling. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja banksystem för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

En mer komplicerad förklaring finns på Finansinspektionens hemsida
http://www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/

Ekobrottsmyndigheten förklarar så här:
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/lag-och-ratt/brottsrubriseringar/pen...

8 mars 2018 - 9:00

Kategorier