Vad betyder SLF?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Vad betyder SLF? Och vad är det för skillnad på SLR (systematic literature review) och SLF?
Svar: 

Jag har försökt hitta någon grund för förkortningen SLF i samband med systematic literature review utan att kunna finna några samband däremellan. Jag har letat i svensk litteratur som ”Att göra systematiska litteraturstudier” av Forsberg & Wengström för att få ledtrådar, och även kollat igenom ett antal medicinska databaser som behandlar systematic literature review. Jag skulle vilja att du närmare preciserade i en ny fråga varifrån (från en artikel, ur en bok, på nätet?) du fått förkortningen SLF för att på så sätt få oss på rätt spår eftersom SLF inte verkar vara något vedertaget begrepp.

19 februari 2014 - 14:35

Kategorier