Vad betyder "rendement de base" i en vinkontext?

Besvarad av Kristofer Lecander
Fråga: 
Hej Vad skulle följande uttryck betyda i fråga om skördar av druvor ? rendement de base Tack
Svar: 

Hej,

Termen "Rendement de base" kan lätt översättas till "grundavkastning" och syftar på den mängd druvor som får skördas per hektar för att erhålla en ursprungsdeklaration på vinflaskan. På engelska kan man tala om "yield" och "Maximum yield", vilket finns bra beskrivet på följande wiki. Detta grundar sig att länder genom lagstiftning vill kontrollera produktionen och tillgodose kvaliteten på viner. Olika länder har olika regler, här är t.ex. en text om österrikiska vinlagar gällande avkastning.

9 januari 2019 - 12:39

Kategorier