Vad betyder ordet "solastalgia"?

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Hej! Vad betyder ordet "solastalgia"? Finns det ett svenskt ord för det?
Svar: 

”Solastalgia” är ett psykologiskt tillstånd där man känner ångest och stress inför klimatförändringar. Begreppet är inte helt etablerat, men finns ändå med i en del psykologiska vetenskapligt skrivna texter.

En svensk variant av detta begrepp är solastalgi, som används i exempelvis Psykologguiden.

Läs mer i Psykologguiden:
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=solastalgi

Läs om begreppet i Pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18027145

26 maj 2019 - 18:31