vad betyder ordet Ismer ?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
vad betyder ordet Ismer ?
Svar: 

När vi pratar om "ismer" talar vi om filosofiska, politiska, religiösa rörelser som slutar på -ism, som exempelvis liberalism, kommunism, katoliscism, där en idé ofta blivit en dogm (trossats, något som upphöjts till absolut sanning).
Nationalencyklopedin, -ism. http://www.ne.se (hämtad 2017-09-11)
Nationalencyklopedin, dogm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dogm (hämtad 2017-09-11)

10 september 2017 - 17:38