Vad betyder ordet evolution?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
vad betyder ordet evolution?
Svar: 

Hej!

Ordet evolution betyder förändring eller utveckling av organismers ärftliga egenskaper över tiden. Dvs alla arter är besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning.

Du kan läsa mer om evolution här:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/evolution
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evolution
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution.1298.html
https://urskola.se/Produkter/200123-Om-evolution-Charles-och-arternas-up...

29 oktober 2018 - 16:25