Vad betyder ordet behandla och var kommer det ifrån?

Besvarad av Jessica Andersson
Fråga: 
vad betyder ordet behandla och var kommer det ifrån?
Svar: 

Hej!
Ordet behandla kan ha flera betydelser. I meningen bearbeta, vårda har ordet sitt ursprung i tyskans behandeln som betyder handla eller hantera. Prefixet be kommer från tyskan och ingår i många verb. Här kan det användas för att göra ett intransitivt verb, verb som konstrueras utan objekt, till ett transitivt verb som konstrueras med objekt. I det här fallet t ex att behandla någon.

Källor:
Bergman, Bo, 1938-. - Ordens ursprung : etymologisk ordbok över 2200 ord och uttryck / Bo Bergman. - 2007. - ISBN: 9789146213703 (inb)
Ernby, Birgitta, 1934-. - Norstedts etymologiska ordbok : [20.000 uppslagsord] / Birgitta Ernby. - 2008 - 1. uppl.. - ISBN: 978-91-7227-429-7 (inb)
En sökning i Nationalencyklopedin ger ytterligare förklaringar till ordet.

1 göra till föremål för verksamhet med särskilt syfte vilket framgår av objektets egenskaper el. av sammanhanget i övrigt; ofta i tekn. sammanhang {→bearbeta 1, hantera, traktera 2}: ytbehandla; tyget ~s med impregneringsmedel; siffermaterialet ~des i dator; anläggningen har kapacitet att ~ 600 000 kubikmeter luft per timme
BET.NYANSER: a) ofta med avs. på abstrakta företeelser som frågeställningar, ärenden, ämnen etc. 〈särsk. admin.〉: boken ~r miljöfrågor; utskottet har ännu inte ~t propositionen; ~ ansökan om arbetstillstånd b) med avs. på personer bete sig (på visst sätt) mot: ~ folk nedlåtande; krigsfångarna ~des väl
KONSTR.: ~ ngt (med ngt), ~ ngn ADVL
HIST.: sedan 1792; av ty. behandeln med samma bet.

2 ge aktiv vård åt människa el. djur, som lider av sjukdom etc. {→bota, vårda 1}: patienten har tidigare ~ts för cancer
BET.NYANS: med avs. på sjukdom e.d. ge vård med avseende på: ~ influensa med antibiotika
KONSTR.: ~ ngn (för ngt) (med ngt), ~ ngt (med ngt)
HIST.: sedan 1828; se behandla 1

Källa: Nationalencyklopedin, behandla. http://www.ne.se (hämtad 2017-05-09)

En annan bra resurs att använda om man är intresserad av svenska ords ursprung är Svensk Etymologisk ordbok som digitaliserats av Projekt Runeberg, och den hittar du här: http://runeberg.org/svetym/.

Vi hoppas att du är nöjd med ditt svar. Besök oss gärna igen för att ställa fler frågor
Jessica Andersson

 

9 maj 2017 - 11:03

Kategorier