Vad betyder "långliggande vall" ?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vad betyder "långliggande vallar"? Tack på förhand!
Svar: 

På Jordbruksverkets sida kan du läsa om vallar och olika grödor som passar:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vall.4...
Angående långliggande vall står det så här:

"I långliggande vallar (3–4 år) med intensivt skördesystem är röd- och vitklöver, rörsvingel och rörsvingelhybrider basen. I vallar som både ska skördas och betas och som du planerar ska ligga lång tid är det bra att ha med vitklöver och ängsgröe då de är mycket uthålliga arter när vallen blir äldre än tre år.#

 

5 mars 2019 - 15:56