Vad betyder kolonialisering?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Vad betyder kolonialisering?
Svar: 

I Bibblan svarars svarsarkiv finns ett svar om kolonialiseringen av Afrika.
I SO-rummet finns en länk till en youtubefilm som förklarar kolonialismen och imperialismen.
Wikipedia ger denna inledande förklaring "Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolonialism

27 december 2019 - 12:11