Vad betyder "kafir" bland muslimer?

Besvarad av Olof Lindvall
Fråga: 
Vad betyder "kafir" bland muslimer? Varifrån stammer ordet?
Svar: 

Hej!

Kafir är en benämning på en som är motståndare till islam, plural kuffar. Ordet härstammar från det arabiska "att dölja", "ej vilja tro på". Ordet kan ha olika betydelse, tyngd och mening beroende på hur, var och av vem det används. 

Läs mer på: 

28 februari 2019 - 17:21

Kategorier