Vad betyder invasiv?

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
Hej! Vad betyder invasiv?
Svar: 

Såhär står att läsa på ne.se om ordet: "invasiʹv (medeltidslatin invasiʹvus ’angripande’, av latin invaʹdo ’tränga in’, ’angripa’), term som inom medicinen används i tre sammanhang; om tumörer, om infektioner respektive om medicinska instrument och metoder. En tumör växer invasivt om den inte enbart ökar."
Termen används också för att beskriva invasiva arter, det vill säga till exempel växter som sprider sig och påverkar det ekosystem de koloniserar. Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-...

20 januari 2020 - 10:08