Vad betyder fossila bränslen?

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Vad betyder fosillia bränsla?
Svar: 

Fossila bränslen är kol, olja och naturgas. (NE)

Så här beskriver Naturvårdsverket fossila bränslen:
"Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. De har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och utsatts för ökande tryck och temperatur."

Du kan läsa mer om fossila bränslen på deras hemsida:
www.naturvardsverket.se

30 november 2019 - 16:00