Vad betyder följande uttryck?

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Vad betyder följande uttryck: Arbeta upp sig Komma upp sig Gifter upp sig Retar upp sig
Svar: 

Arbeta upp sig:  Genom  ihärdigt arbete  vinna högre social eller  bättre ekonomisk ställning
Komma upp sig: Vinna framgång, särskilt socialt. T.ex. ”han har kommit sig upp här i världen”.
Gifta upp sig: Genom sitt giftermål höja sig till en högre social nivå
Reta upp sig: bli arg
Du kan slå upp de flesta svenska uttryck i Svenska akademiens ordböcker. En del hittar du  också i Nationalencyklopedin

1 november 2017 - 21:51

Kategorier