Vad betyder egentligen ordet populism?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Idag talar många politiker om "populism", men vad betyder ordet egentligen?
Svar: 

Det finns inget enkelt entydigt svar på din fråga, eftersom termen används i många olika sammanhang och med olika innebörd. Ordet är oerhört vanligt förekommande i den politiska debatten och används både på högerkanten och vänsterkanten, det finns alltså både högerpopulism och vänsterpopulism. Enligt Nationalencyklopedin är populism (ordet kommer från det latinska populus som betyder folk) en ”rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass. ”Folket” är enligt populisterna nedtryckt av en elit som har monopol på makten i samhället. Populismen är därmed emot i varje fall delar av det etablerade politiska systemet men är sällan revolutionärt inriktad.”
Källa: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/populism

Du kan läsa mer om begreppet i följande texter:

Vad menas med modeordet populism?
http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2017/mars/populism-ett-begrepp-pa-modet/
Populism – vad är det egentligen
https://detgodasamhallet.com/2015/06/04/populism-vad-ar-det-egentligen/
Populism i Norden
https://tankesmedjan.fi/Site/Data/2477/Files/Populism_web.pdf

4 juli 2018 - 8:22

Kategorier