Vad betyder det "att göra rätt för sig"?

Fråga: 
Vad betyder det "att göra rätt för sig"?
Svar: 

I boken Svenska idiom av Hans Luthman från 2017 förklaras uttrycket "att göra rätta för sig" så här: Inte leva på andra; inte ligga någon till last. Ett exempel: Han ville göra rätt för sig hemma och betalade för mat och husrum.

9 mars 2019 - 12:30

Kategorier