Vad betraktades som underhållningslitteratur på 1920-talet?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad betraktades som underhållningslitteratur i Sverige på 1920-talet? Särskilda författare, genrer? Följetonger i damtidningar, kanske?
Svar: 

Det verkar svårt att finna något samlat skrivet om detta, men några ledtrådar har jag i alla fall funnit. På 1920- och 1930-talet lanserades flera billiga bokserier med stor framgång och de innehöll ofta klassiska verk, som t.ex. Vårt hems vita bibliotek som utkom 1928. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rt_hems_vita_bibliotek

Populära var också fromma berättelser och gudliga romaner av författare som Runa och Leonard Strömberg. Janne Vängman-böckerna som började publiceras i lokaltidningar på 1920-talet blev så småningom oerhört folkkära liksom  Jack Londons romaner och noveller, där flera gavs ut under 1920-talet . Läs mer om detta i avsnittet Subjektiv betraktelse över folklig läsning s.192ff i följande temanummer:
http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/Vbn_history_69f/1986_3.pdf

Veckotidningar lästes naturligtvis, se t.ex.:
Historik om gamla veckotidningar
http://www.samlaren.org/reklam/tidningar.htm

Olika typer av följetonger i dagstidningar var vanliga under större delen av 1800-talet och fram till 1970-talet. Se t.ex.:
Kriminalföljetonger i dagstidningar kartlagda
http://www.dast.nu/artikel/kriminalfoljetonger-i-dagstidningar-kartlagda-kanda-och-okanda-forfattare

Mer om kriminalberättelser kan du läsa i avsnittet 1900-talets första decennier i följande genomgång:
http://litteraturbanken.se/#!/presentationer/specialomraden/DenTidigaSvenskaKriminalberattelsen.html

8 mars 2017 - 11:07