Vad består kongenilatieten i formgivningen av?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad består kongenilatieten i formgivningen av på den här framsidan?
Svar: 

Kongenialitet betyder egentligen själsfrändskap, dvs att passa in i sammanhanget. Det handlar t.ex. om vilket budskap olika typer av typsnitt förmedlar och i vilken situation eller sammanhang de passar bäst. För att uppfylla kongenialitet krävs det en noggrann analys av budskapet samt att tolka vad läsaren förväntar sig. Mer om begreppet och dess betydelse hittar du i följande uppsats:

En studie i visuell kommunikation
https://stud.epsilon.slu.se/6063/7/erlandsson_j_131001.pdf

11 januari 2018 - 0:37