Vad beror tidvatten på

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Vad beror tidvatten på och varför är det olika mycket tidvatten på olika ställen? Hur ser det ut på gränsen mellan tidvatten och inte tidvatten?
Svar: 

Du kan läsa om tidvatten via följande länkar som tar upp olika aspekter av fenomenet
SMHI: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tidvatten-1.321
Wikipedia: http://illvet.se/naturen/varfor-finns-tidvatten
Grundskoleboken: http://www.grundskoleboken.se/wiki/Tidvatten
Sen finns ett ganska långt (ca 15 min) klipp på Youtube om tidvatten från Torsås korrespondensgymnasium. Se det här: https://www.youtube.com/watch?v=DwH37XmFFZc

26 augusti 2014 - 13:08