Befolkningsexplosionens orsaker

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vad beror befolkningsexplosion i världen på? Mycket tacksam för svar!
Svar: 

Anledningen till befolkningsökningen är sjunkande dödstal. I Sverige fick alla åldrar ökade överlevnadsmöjligheterna samtidigt med industrialisering, jordbruksutveckling, förbättring av livsmedelstillgång, boende och hygien samt så småningom också bättre sjukvård. Framför allt minskade spädbarnsdödligheten drastiskt.
I tredje världen är förklaringen till sjunkande dödstal främst: malariabekämpning, massvaccinering samt insatser av antibiotika och andra nya läkemedel. Försörjningsmöjligheter, näringsliv och levnadsstandard har inte förändrats i motsvarande grad.
http://www.ne.se/lang/befolkning, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-22.

Jag utgår här från att du med befolkningsexplosionen främst menar perioden 1950-1980
Från omkring år 1800 började befolkningen öka snabbare, främst i Europa och Amerika. Genomsnittligt låg dock folkökningen i världen på endast 0,6 % per år under 1800-talet. Under 1900-talet accelererade takten och var som snabbast i slutet av 1960-talet, 2,1 % per år, med de högsta tillväxttalen i Asien och Latinamerika.
En årlig tillväxt på 2 % innebär att folkmängden fördubblas på 35 år. Fram till mitten av 1980-talet dämpades takten i den globala befolkningstillväxten till drygt 1,6 % per år
http://www.ne.se/lang/befolkning, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-22.

Folkökningen, i absoluta tal, kulminerade under 1980-talets andra hälft då världens folkmängd ökade med inte mindre än 87 miljoner personer per år. Mellan år 1950 och 1980 hade spädbarnsdödligheten halverats och medellivslängden ökat från 48 till 63 år för kvinnor och från 45 till 59 år för män. s. 12 I ”från folkökning till folkminskning: Befolkningsutveckling i världen 1950-2050.
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_1950I03_BR_BE51ST0504.pdf

Om du vill läsa mer om hur man tänkte om detta på 60-talet finns t ex titeln Befolkningsexplosionen av Paul Erlich.

21 maj 2014 - 16:13