Vad avgör om ett läkemedel är receptfritt eller ej

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Vad är det som bestämmer huruvida ett visst läkemedel är receptfritt eller ej? Är det branschpraxis? Reglerat i lag? Reglering från myndighet? Observera att jag inte efterlyser kriterier (jag förstår att det finns kriterier). Jag undrar från vilken författning dessa kriterier härstammar.
Svar: 

På 1177.se kan man läsa att "Läkemedelsverket har ansvar för att kontrollera tillverkarnas uppgifter om läkemedlets effekt och risken för biverkningar, samt bestämma om läkemedlet ska vara receptbelagt eller receptfritt."

Läkemedelslag (2015:315) 20 § Klassificering av läkemedel står " när ett godkännande för försäljning utfärdas, ska Läkemedelsverket ange om läkemedlet ska klassificeras som receptbelagt eller receptfritt läkemedel."

Här finns en text på Läkemedelsverkets webbplats som handlar om läkemedel med eller utan recept. Den beskriver dock lite mer kriterierna för vad som gäller; att ett läkemedel lämpar sig för egenvård, vilket du utryckligen inte efterfrågar. 

Jag har inte kunnat hitta några närmare beskrivningar av vad man vid besluten lutar sig mot. På Läkemedelsverkets webb skriver de allmänt om hur beslutsprocessen går till på myndigheten, för att säkerställa opartiskhet. 

Mitt förslag om du vill veta ännu mer är att du kontaktar Läkemedelsverket. De bör kunna förklara närmare vad som vägs in när de klassificerar och omklassificerar läkemedel.  

 

9 augusti 2019 - 0:13