Vad är växthuseffekt ?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är växthuseffekt ?
Svar: 

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär. Effekten beror på att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att stråla ut i rymden. Jorden blir därigenom varmare än den skulle ha varit om den hade saknat atmosfär. I större eller mindre grad uppträder samma effekt också på andra planeter som är försedda med atmosfär.
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten

Hur mycket som strålar tillbaka till jorden beror på vad forskarna kallar växthusgaser. Dess är bland annat bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värmestrålning som är på väg att lämna jorden. Värmen i växthusgasen återstrålas sedan vid en längre våglängd, som absorberas igen osv, osv.
Men jag tror att du tänker mer på de klimatförändringar som sker här hos oss, den globala uppvärmningen som beror på människans ingrepp i det naturliga skeendet, som exempelvis utsläpp av de ovannämnda växthusgaserna. Det finns mycket att läsa i ämnet:
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthu...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppv%C3%A4rmning
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/vad-ar-klimatforandringarna/1124260...
http://www.greenpeace.org/sweden/se/klimat/Orsaker/
https://illvet.se/naturen/klimatforandringar

 

 

4 september 2018 - 8:25