Vad är världens starkaste djur?

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Vad är värdens starkaste djur?
Svar: 

Dyngbaggen är ett mycket starkt djur och enligt Illustrerad Vetenskap världens starkaste djur, när det handlar om muskelkraft. Dyngbaggen är en skalbagge som kan rulla och flytta sin egen vikt gånger 1 141. Det skulle motsvara att en person på 70 kg flyttar sex dubbeldäckare. Dyngbaggen rullar runt på exempelvis ko- och elefantspillning för att äta sin festmåltid i lugn och ro.

https://illvet.se/djur/varldens-starkaste-djur-lever-pa-bajs
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyngbaggar

6 oktober 2018 - 9:18