Vad är tusen och en natt?

Besvarad av Nicholas Haldosen
Fråga: 
Vad är tusen och en natt?
Svar: 

"Tusen och en natt" är en känd, klassisk sagosamling. Uppslagsverket Nationalencyklopedin berättar att sagorna i samlingen ursprungligen möjligen kom från Indien, men att den tidigaste kända versionen är persisk. På 800-talet översattes samlingen till arabiska och utvidgades med fler sagor under århundradena från den arabiska kulturkretsen. Till Europa kom samlingen på 1700-talet.
Sagorna i samlingen knyts ihop av en ramberättelse om den unga kvinnan Scheherazade, som tvingas tillbringa en natt med den persiske storkungen Shahriâr för att i gryningen avrättas. För att undgå döden berättar hon en saga för kung Shahriâr. Skickligt väver hon in en saga i en annan, och när gryningen kommer är kungen så nyfiken på hur det ska sluta, att han låter Scheherazade leva ännu ett dygn. Hennes sagor varar enligt många versioner i 1001 nätter, därav namnet på samlingen. Till slut skonar kungen henne och hon blir hans drottning. 
Om du besöker ditt lokala bibliotek kan du säkert hitta sagosamlingen och själv läsa de spännande sagorna!

22 april 2016 - 10:58