Vad är tomtebolycka

Fråga: 
Vad är tomtebolycka
Svar: 

Enligt Nationalencyclopedins ordbok är tomtebolycka "idyllisk trevnad och lycka i hemmet".
Källa: tomtebolycka. http://www.ne.se/sve/tomtebolycka, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-17.

15 februari 2014 - 18:58

Kategorier