Vad är tektoniska plattor?

Besvarad av Andréa Haglund
Fråga: 
Vad är tektoniska plattor och hur hänger de samman med: a. jordbävningar b. förkastningar c. vulkaner
Svar: 

Hej!

Jorden är uppbyggd av olika skikt och det är de yttersta, jordskorpan och översta delen av manteln, som utgör de tektoniska plattorna. Dessa rör sig hela tiden och det är när plattorna rör sig längst med, mot och ifrån varandra som seismisk aktivitet uppstår. 

Man kan förenklat säga att när plattorna krockar med varandra kan jordbävningar uppstå och när de glider ifrån varandra kan vulkanutbrott uppstå. Men det behöver inte alltid vara så. Förkastningar brukar uppstå där plattor rör sig längst med varandra. 

Läs gärna mer om detta här:

https://www.sgu.se/om-geologi/jordklotets-uppbyggnad/seismisk-aktivitet/ 
https://www.sgu.se/om-geologi/jordklotets-uppbyggnad/jordbavningar-och-vulkaner/

3 december 2019 - 17:34