Vad är syftet till att världsreligioner har ritualer?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Vad är syftet till att världsreligioner har ritualer? och kan du förklara hur man gör ritualerna för judendomen,islam,kristendomen,buddismen,hinduismen? Kan du förklara likheter och skillnaderna mellan världsreligonerna? Jag blir väldigt tacksam om du kan svara på de här frågorna <3
Svar: 

Du kan hitta bra information om världsreligionerna på till exempel SO-rummet. Här hittar du bland annat en film som beskriver ritualer inom kristendom, judendom och islam.
Vi på Bibblan svarar har svarat på en liknande fråga tidigare och det svaret hittar du här.

Källor:
SO-rummet, Religioner, http://www.so-rummet.se/search/site/religioner SO-rummet, Religion: Levnadsregler och ritualer, http://www.so-rummet.se/content/religion-levnadsregler-och-ritualer

12 december 2016 - 21:52

Kategorier