vad är svenskans längsta ord?

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
vad är Sveriges lägsta ord? mvh benne
Svar: 

Om du googlar får du svar från lingvistbloggen:

"Enligt Guinness rekordbok 2006 är det längsta ordet i svenska: nordvästersjökustartilleriflygspaningssimulator- anläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystem- diskussionsinläggsförberedelsearbeten (130 bokstäver). Hur ofta har du hört det och hur lång tid tog dig det att reda ut vad det betydde? Jag vet inte hur de valde ut just det ordet, men jag antar att det är en av de längsta teckensträngarna som omges av mellanrum som förekommit i publicerad svensk text, t.ex. böcker och tidningar.

Det längsta ordet i Svenska akademiens ordlista är Realisationsvinstbeskattning (28 bokstäver). Lite mer rimligt eftersom det är lättare att förstå, låter naturligare och nog är betydligt mer frekvent. Kriterierna för att ta sig in i SAOL är inte helt tydliga, men de eftersträvar i alla fall ett visst mått av spridning i det svenska samhället."

1 oktober 2018 - 10:48

Kategorier