Vad är stadshus, världsarv, domkyrka?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
1) Vad är ett stadshus? 2) Vad är ett världsarv? 3) Vad är en domkyrka?
Svar: 

Sådana ord fungerar bra att slå upp i vilken uppslagsbok som helst, i tryckt form eller på webben. Har ni tillgång till Nationalencyklopedin genom er skola är det bra att slå upp saker där. Annars brukar Wikipedia (wikipedia.se) som är gratis också fungera bra. Där står t.ex. att ett stadshus "är en byggnad som uppförts för en (större) stads förvaltning och representation", att ett världsarv är "de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten" och att en domkyrka är "den kyrka i ett stift där biskopen residerar".

Vill man se bilder fungerar det bra att googla på orden och sedan klicka på Bilder/Images.

27 september 2017 - 12:20