Vad är spegelns historia?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad är spegelns historia? Finns den nedtecknad på svenska? I så fall: i vilka facklitterära verk?
Svar: 

I Nationalencyklopedin (som finns på de flesta bibliotek) finns en kort artikel med litteraturtips i slutet: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spegel#historik

Ytterligare ett tips på svenska är:
Speglar : spegelmakare & fabrikörer i Sverige av Torsten Sylvén och Elsebeth Welander-Berggren, Stockholm 2000

Ev kanske även följande texter kan vara till nytta: 
http://illvet.se/forntiden/nar-uppfanns-spegeln
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:414672/FULLTEXT01

2 oktober 2017 - 9:46

Kategorier