Vad är skillnaden på en karott och en terrin?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Vad är egentligen den generella skillnaden mellan en karott och en terrin? Hur vet man vilken som är vilken? Båda kan ju definieras som en oval eller rund serveringsskål med handtag.
Svar: 

Svenska akademiens ordbok definierar terrin så här: "(större) skål avsedd för servering av soppa l. sås l. dryck o. dyl. o. oftast försedd med lock, hänklar o. fot l. fötter, o. ofta med tillhörande fat; äv. om ugnsfast form o. d. (försedd med lock); äv. med tanke på det som ryms i sådan skål l. form."
Och Svenska akademiens ordbok definierar karott så här: "fat l. skål av rund l. avlång form, med l. utan lock, i allm. av porslin, avsett (avsedd) för uppläggning o. servering av mat."

Utifrån det skulle jag förklara det som att terrin är ett större kärl, oftare med handtag och ibland med fot som är avsedd för att innehålla mer flytande mat medan karott är ett mindre kärl eller fat som oftare än terrin saknar lock och handtag och som framför allt används för "fastare" eller mindre flytande mat. 

Men som ofta är fallet med närbesläktade begrepp finns det säkert en viss överlappning när det gäller användningen av orden.  

14 november 2019 - 17:19

Kategorier