Vad är skillnaden mellan texttyperna?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan texttyperna när det gäller satster (långa korta satser, meningsuppbyggnaden?)
Svar: 

Följande sidor innehåller utförliga beskrivningar av olika texttyper och bör kunna hjälpa dig att hitta skillnaderna:

Texttyper
http://larare.at/svenska/moment/texttyper/texttyper.html
Olika texttyper
https://www.nok.se/-Settings-/Digitala-laromedel/STM---Textbok-2/12-Studiebanken/G-Skriva/Olika-texttyper/
Lathund – olika typer av texter
http://komvux.cecile.se/genomgang/skriva/lathund_Np_delC/lathund_delC.pdf

4 december 2017 - 21:55

Kategorier