Vad är skillnaden mellan mossor och lavar?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
vad är skillnaden mellan mossor och lavar, vilka naturtyper lever de i
Svar: 

Hej!

Förenklat kan man säga att mossor är gröna växter. Lavar är en dubbelorganism mellan en svamp och en alg.

De flesta mossor är ganska konkurenssvaga och trivs därför bäst där det inte finns så mycket av de större växterna. Man hittar t.ex. många mossor på stenblock, i bergbranter, trädstammar, på bar jord och på omkullfallna träd. Men det är inte hela sanningen för det finns även mossor som helt bygger upp vegetationen på marken t.ex. i olika typer av kärr och mossar.

Lavar finns i nästan alla typer av miljöer från havsnivå upp till flera tusen meter över havet. På sten och kala klippor, på bark och ved på levande och döda träd, på marken, på levande blad, kring svavelkällor i vulkaniska områden, i skalet på havstulpaner vid strandkanten och på plåt, asfalt och betong.

Läs mer om mossor och lavar här:
 

https://www.natursidan.se/nyheter/var-guide-till-vanliga-mossor-i-sverige/

https://www.natursidan.se/nyheter/var-guide-till-lavar-luftens-kvalitets...

http://www.mossornasvanner.se/

 

 

 

 

21 maj 2019 - 14:13