Vad är skillnaden mellan en kemisk förening och en blandning?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan en kemisk förening och en blandning.
Svar: 

kemisk förening är en sammansättning av atomer från två eller flera grundämnen. Atomerna är bundna till varandra med kemiska bindningar, medan i lösningar kan de olika ämnena finnas i olika mängd, men de reagerar inte kemiskt med varandra.

Nationalencyklopedin, kemisk förening. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kemisk-förening (hämtad 2016-09-09)
Wikipedia, Kemisk förening, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemisk_f%C3%B6rening (hämtad 2016-09-09)
Wikipedia, Blandning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Blandning (hämtad 2016-09-09)
Naturvetenskap.org, Vad är en blandning?, https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/blandningar/vad-ar-en-blandning/ (hämtad 2016-09-09) 
Du kan även hitta en förklaring på Youtube, Materia. Rena ämnen och blandningar, https://www.youtube.com/watch?v=h1_oHy06hzQ (hämtad 2016-09-09)

9 september 2016 - 7:11