Antiken kontra upplysningstiden.

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan Antiken och upplysningen? Skillnaden mellan tankar och idéer, samt litteraturen
Svar: 

Att jämföra Antiken (benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia) med Upplysningen (en kulturhistorisk strömning som sträcker sig från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet), men jag skulle nog faktiskt vilja säga att det är fler likheter än skillnader (om vi tittar på den filosofiska och vetenskapliga nyfikenheten). Men det är ett ganska stort jobb och inget vi kan göra här, men jag kan visa vägar till var du kan läsa på och jämföra själv.
SO-rummet.se är en skatt när det gäller ämnen som exempelvis historia och här hittar du massor av artiklar om båda antiken och upplysningen:
https://www.so-rummet.se/search/site/antiken
https://www.so-rummet.se/search/site/upplysningen
Likaså har Wikipedia mycket artiklar om båda dessa epoker, dessutom finns det i slutet av varje artikel hänvisningar till andra källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden
Har din skola eller bibliotek tillgång till NE.se, finns det artiklar där också:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/upplysningen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/antiken
Bibblan svarar har också skrivit en hel del om både Antiken och Upplysningen, du hittar svaren i vårt svarsarkiv.

Till detta kan vi såklart lägga till de mängder av böcker och uppslagsverk du kan hitta på ditt närmsta bibliotek. 

En väg in hade varit att kanske jämföra viktiga filosofer, Antikens Sokrates, Platon och Aristoteles, med några av Upplysningens giganter, som exempelvis Descartes, John Locke och Jean-Jacques Rousseau. Artiklar om dessa hittar du på ovannämnda internetsidor.

Lycka till!

3 juni 2018 - 17:22

Kategorier