Vad är skillnaden mellan absoluta och komparativa fördelar?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan absoluta och komparativa fördelar?
Svar: 

I Nationalencyklopedin går det att läsa:
Komparativa fördelar beror på skillnader i teknik och resurstillgångar samt på stordriftsfördelar. Komparativ fördel sätts i motsats till absolut fördel. En absolut fördel innebär att ett land är i absolut mening effektivare än andra länder i en viss aktivitet.

Även länder som använder den mest effektiva produktionsteknologin i alla branscher tjänar på att importera varor för vilka de saknar komparativa fördelar. I modern handelsteori används teorin för komparativa fördelar fortfarande för att förklara specialisering mellan olika branscher.

Länder med relativt god tillgång på kapital förväntas specialisera sig på nettoexport av kapitalintensiva varor (t.ex. kemiska produkter), medan länder med god tillgång på arbetskraft förväntas specialisera sig på export av arbetsintensiva varor (t.ex. textilier).

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/komparativ-fördel

 

7 oktober 2019 - 9:21

Kategorier