"Ljud av" och "ljud från"

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Vad är skillnad mellan "ljud av" något, och "ljud från"?
Svar: 

Jag skulle säga att de är väldigt synonyma uttryck.
Men visst har olika grammatiska konstruktioner olika valörer.

Enliga min personliga men amatörmässiga åsikt så är konstruktionen med "av" mer poetisk. Tänk t.ex. på boktiteln "Ljudet av ditt hjärta". "Ljudet från ditt hjärta" är ju också en korrekt mening men får en mer nästan medicinsk innebörd...
I "Prepositionsboken" av Per Montan kan man läsa om prepositioner och vilka som används i olika uttryck.

Mitt tips är att du vänder dig till t.ex. hit med din fråga:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning.html

18 februari 2015 - 8:07

Kategorier