Vad är riter? Har Konfucianismen några?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är riter? Har Konfucianismen några?
Svar: 

Rit är i sin vanligaste betydelse en religiös eller magisk ceremoni. Läs mer om det till exempel på NE.se

Det finns många bra sidor på webben om Konfucianismen. PÅ SO-rummet kan du bland annat läsa:
Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. [...] Konfucius betecknas ibland som religionsgrundare. Men han ägnade sig mer åt etik och moralfilosofi än religion. Tankar om Gud och livet efter detta saknas i hans lära. [...] Den ädle och vise mannen är det ständiga huvudtemat hos Konfucius. Han tillskriver honom fem dygder: uppriktighet, godhet och humanitet, vishet, rättfärdighet, värdighet och harmoni. Lever man så, kommer detta också att visa sig i förhållandet till andra människor och i samhället. Enligt konfucianismen regleras samhällets ordning av fem naturliga band. Banden utgörs av; tillgivenhet mellan far och son, rättrådighet mellan härskare och undersåte, respekt mellan man och hustru, tillbörlig ordning mellan gammal och ung och förtroende mellan vänner. Barnen ska respektera sina föräldrar, systrar sina bröder, fruar sina män. De yngre ska visa vördnad gentemot de äldre. Enligt konfucianismen har varje människa sin plats i livet. Lydnad och flit är mycket viktigt. [...] Ett viktigt inslag i kinesisk statsfilosofi som konfucianismen bidragit med är införandet av meritokrati i stället för aristokrati. Meritokrati bygger på idén att statstjänstemän skulle väljas till sina jobb genom att vara dugliga, och inte för att man fötts i en viss ställning. Konfucianismen har alltid lagt stor betydelse vid studier och lärdom.
Konfucianismen - SO-rummet
under ovannämnda artikel hittar du fler som avhandlar Konfucianismen som svarar på dina frågor.
 
Likaledes kan du se på ett klipp från UR Skola:
Konfucius

 

 

 

14 mars 2019 - 13:11