Vad är religionsfenomenologi?

Besvarad av Nicholas Haldosen
Fråga: 
Kan ni förklara för mig vad begreppet religionsfenomenologi är?
Svar: 

Enligt Religionslexikonet (Forum, 2006) inriktar sig religionsfenomenologi på "de religiösa fenomenen som sådana" (t.ex. myter om världens uppkomst, offeridéer, föreställningar om livet efter döden) oberoende av var/när de förekommer. Religionsfenomenologi är alltså en vetenskaplig metod där man hämtar material ur skilda kulturer för att finna det gemensamma i olika religiösa fenomen. Risken är förstås att när fenomen rycks ur sina historiska och kulturella sammanhang, kan de framstå som mer jämförbara än de egentligen kanske är.

11 februari 2017 - 11:43

Kategorier