Problemet med fattigdomen i världen?

Fråga: 
vad är problemet vi ser med fattigdomeden i världen
Svar: 

Inom FN finns det många organ som jobbar med problematiken kring och samt lösningar på fattigdom. Bland annat har UNDP tagit fram globala mål som identifierar bekymmer kring fattigdom men också lösningar. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Ytterligare lästips är "Bedöma och åtgärda fattigdom" (Studentlitteratur 2018) av Hans Swärd.

    

28 februari 2019 - 19:18