Vad är officiellt språk

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Vad är officielt språk
Svar: 

I wikipedia beskrivs officiellt språk som
 "ett språk som specifikt anges vara ett sådant i länders /.../ konstitutioner eller lagar. De officiella språken används i landets offentliga administration och är de språk som lagar, domar och myndighetsbeslut avfattas på."

​Läs mer på wikipedia.
 

5 december 2018 - 23:08

Kategorier