Människans hörsel normalt

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Vad är normal gränsen för att höra ljud för en människa?
Svar: 

Nationalencyklopedin inleder sin artikel under uppslagsordet ljud är på detta sätt:
I ursprunglig och snäv mening avses svängningar i luften med frekvens med mellan 20 och 20 000 Hz (hertz), vilka kan uppfattas med hörseln. I vidare mening innefattas även infraljud som ligger frekvensmässigt under det hörbara området och ultraljud över detta liksom tryckvågor i andra medier, fasta, flytande och gasformiga. Begreppen i läran om ljud, akustik, omfattar också andra vågtyper som kan uppträda i fasta medier samt vibrationer.
(Författare: Johan Liljencrants, Sven Lindblad)

Och förtydligar under uppslagsordet hörsel, förmåga att uppfatta ljud i detta uttagna stycke i den artikeln:
Människan kan uppfatta ljud med frekvenser inom området från ca 20 Hz till 15 000 à 20 000 Hz; frekvensområdet minskar dock med åldern. Området 300–3 000 Hz är viktigast för talkommunikation. Hörselorganets känslighet för ljud är störst inom frekvensområdet 200–15 000 Hz. Inom detta frekvensområde upplevs ljud som starka jämfört med ljud av lägre respektive högre frekvens vid samma ljudtrycksnivå (...). Det för örat ljudkänsliga området begränsas i ljudstyrka nedåt av hörtröskeln, som motsvarar den svagaste ton som kan uppfattas vid en viss frekvens, och uppåt av obehagströskeln, vid vilken ljud uppfattas som smärtsamt vid en given frekvens (…). Ljud under 20 Hz kallas infraljud och ljud över 20 000 Hz ultraljud.
(Författare: Anders Björklund, Sven Lindblad, Patrick Meurling)
 

4 februari 2015 - 16:41