Vad är Norges nationaldjur?

Besvarad av Raz Sanatkar Mo...
Fråga: 
Vad är Norges nationaldjur?
Svar: 

Det enda informationen, om att Norge alls har ett nationaldjur, hittar jag i den engelska wikipedia.

Där står det att Norges nationssymbol är lejonet - det står för övrigt även i NE.se -
sedan står det att deras

nationalfågel är Cinclus cinclus (white-throated dipper)

och att deras nationsdjur är Equus ferus caballus (fjord hästen).

Fågelns information kommer från källan: www.snl.no och hästens kommer från: www.langedrag.no. Båda källorna är reliabla :)

8 november 2017 - 8:36