Vad är New Age?

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Vad är New Age? En troslära, livsstil, en privatreligiös hållning? Är New Age en trend som kommer att försvinna, redan har försvunnit, eller har New Age framtiden för sig?
Svar: 

Man kan säga att New Age inte är en trosinriktning utan flera beroende på vad man tror på.  Nationalencyklopedin säger följande:
"en rörelse som betonar intuition och mystik som kunskapskälla med konsekvenser för synen på t.ex. sjukdom och hälsa".
Wikipedia har en artikel i ämnet. Här står det bl.a. att New age hämtat mycket inspiration från främst österländsk religion och att man inom New Age kan tro på många olika saker, men att de flesta tror på astrologi, själavandring, astralkroppar samt auror. Läs mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/New_Age. SO-rummet har också en informativ artikel om ämnet: http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/nyreligiosa-rorelser/new-age#

Böcker finns förstås i ämnet: Mystik och andlighet: kritiska perspektiv samt På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?  är bara några exempel.
För att få reda på trender bör du fråga en religionsvetare på något av våra universitet exempelvis Liselotte Frisk på Högskolan i Dalarna.

 

21 april 2017 - 13:34

Kategorier