Vad är minusränta?

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
:Vad är minusränta? -Alltså....troligen handlar det om att, ju? Riksbanken ger ut penningmedel, på nått sätt lånar ut till affärsbankerna; som de, ju? lever med. Å så?? : Vad är är vitsen med inflation? Som, ju? riksbankschefen jobbar för, nått 2 procent. Att man rånar innehav av pengar.
Svar: 

I en intervju med Sveriges radio förklarar Emanuel Sidea, journalist på Veckans affärer så här: Riksbanken har en styrränta, reporäntan som styr alla andra räntor som när vi lånar till bostad och liknande. Riksbanken har sänkt styrräntan, alltså reporäntan, från minus 0,35 till minus 0,5 procent. Syftet med att sänka räntan är att göra så att vi konsumerar mera. Minusränta är motsats till det vi vanligtvis har. Normalt sett får du betalt för att ha dina pengar på banken, det vi kallar ränta. Det är för att banken kan låna ut dina pengar till andra och tjäna pengar på det.– Om Riksbanken tycker det finns för mycket pengar på banken, att folk inte köper tillräckligt, då sänker de räntan för att få igång ekonomin, förklarar Emanuel Sidea. I princip kan det betyda att den som har ett sparkonto istället för att få ränta på sina pengar tvingas betala för pengarna som finns på banken. Tanken med det är att människor ska bli mindre intresserade att spara för att istället konsumera.

Inflation är  en ökning av den allmänna prisnivån, det vill säga alla priser i ekonomin ska öka, detta förklaras på ett enkelt sätt sätt på riksbankens hemsida i en kort film

15 augusti 2017 - 8:08

Kategorier