Vad är mikroplast och påverkan

Besvarad av Yvonne Haag
Fråga: 
Vad är mikroplast och hur påverkar det?
Svar: 

Hej!
Naturvårdsverket har en kortare sammanfattning av vad Mikroplast är och framtida åtgärder som bygger på en rapport som gjorts på uppdrag av regeringen. Hoppas du där kan läsa dig till svaret på din fråga.
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhället/
/ Yvonne

2 oktober 2018 - 11:35