Vad är marknadsekonomi?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
vad är marknadsekonomi
Svar: 

Enligt nationalencyklopedin (http://www.ne.se/enkel/marknadsekonomi)  är marknadsekonomi 

"ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att företag och enskilda personer fritt kan framställa, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i."

 I boken "Ekonomiskt abc" utgiven av Svenska bankföreningen, 1997 står det att marknadsekonomi är ett

 "samhällsekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag, fri prisbildning, fri konkurrens och fritt val av konsumtion"

21 januari 2014 - 8:50