Vad är lerjord och var finns det?

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
vad är lerjord? Hur fungerar det? Vart finns det?
Svar: 

En jord som innehåller mer än 15% lerpartiklar är lerjord. Mängden lerpartiklar i jorden är avgörande för karaktären på jorden. Du kan läsa mer om de olika kategorierna av lerjord här på Wikipedia och är du intresserad av att veta mer om lerpartiklarna och hur de är uppbyggda så kan du läsa om lermineralerna här på Wikipedia. 
Ett enkelt sätt för att se ifall man har lerjord är att prova att forma jorden till bollar eller korvar, det går inte så bra med andra jordarter. Att lerjorden innehåller lerpartiklar innebär att jorden blir hård när det är torra förhållande och blir vattensjuk och tät när det är blött. Trots detta så är lerjord ganska bra på att behålla fukt och näring, samtidigt som den kan vara svårarbetad. Du kan läsa mer om hur lerjord är att odla i på Allt om Trädgårds artikel om de vanligaste jordarterna

23 oktober 2019 - 20:11

Kategorier