Vad är läkarföreningens åsikte

Besvarad av Raz Sanatkar Mo...
Fråga: 
Vad är läkarföreningens åsikter på genmodifierad mat?
Svar: 

Läkares generella motsättning mot GMO är att utvecklingen av GMO kräver en antibiotikaresistent faktor, som vi tar in via vår mat. Vilket gör oss - i längden antibiotikaresistenta.
Det är problemet i kort.

Men här i denna artikeln hittade jag vad just läkarförbundet tycker, så här står det i artikeln:

"
Sedan kan vi diskutera antibiotikaresistens in absurdum utan effekt till dess vi slutar använda genmodifierade organismer, GMO, som kräver en antibiotikaresistensfaktor för att återfinna GMO bland alla vildtyper som GMO alltid annars konkurreras ut av.

Ska vi minska resistensutveckling mot antibiotika måste vi börja med att utrota GMO-grödor, sedan minska behandlingstiden vid bakteriella infektioner tills patienten mår bra.

"

ur artikeln:
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/08/Dags-att-sluta-for...
 

"Läkartidningen ges ut av Läkartidningen Förlag AB som ägs av Sveriges läkarförbund" står under OM OSS.

 

8 november 2017 - 14:28