Vad är konsekvenser av ekonomisk ojämlikhet?

Besvarad av Louise Preinitz...
Fråga: 
vad är konsekvenser med ekonomisk ojämlikhet? kan du motivera lite :)
Svar: 

Hej!

​Beroende på hur man ser på ekonomisk politik kommer svaret på din fråga att variera. Vissa skulle mena att ekonomisk ojämlikhet hindrar människor från att ha samma möjligheter i livet medan andra skulle mena att det ökar drivkraften att vara produktiv i ett samhälle. 

​För närvarande har Sverige en kommitté vars uppdrag är att föreslå åtgärder för att öka den ekonomiska jämlikheten, och alltså minska ekonomisk ojämlikhet. Via den här länken https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/en-... från Riksdagens hemsida kan du läsa mer om uppdraget och hur Riksdagen har resonerat kring ekonomisk ojämlikhet i Sverige. Läs särskilt under rubriken "konsekvenser av ekonomisk ojämlikhet" så får du uppslag till hur du själv kan fundera vidare över frågorna. I dokumentet lyfts också några faktorer fram som påverkar den ekonomiska ojämlikheten i Sverige.

15 april 2019 - 17:08