Vad är internationell politik?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
Vad är internationell politik? Hur skiljer sig denna från nationell politik och utrikespolitik?
Svar: 

Hej!

Internationell politik kan sägas vara detsamma som politiken mellan stater, medan utrikespolitik är en stats politik gentemot en annan.
Källa: http://www.sakerhetspolitik.se/sakerhetspolitik/internationell-sakerhet/

Internationell politik brukar ofta beskrivas som mellanstatlig, även om det finns många andra viktiga aktörer än stater i det internationella systemet.
Därför är det bättre att tala om internationell politik som samspelet mellan olika stater och andra aktörer utanför enskilda aktörers kontroll.
Källa: http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationell-sakerhet/...

Nationell politik däremot är en enskild stats politik.
Sverige styrs på tre nivåer: nationellt, regionalt och lokalt. Därutöver tillkommer den europeiska nivån.
Riksdagen har makt att stifta lagar. Riksdagen representerar folket på nationell nivå. Regeringen styr Sverige genom att den ser till att Riksdagens beslut blir verklighet och kommer med idéer till nya lagar och lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 350 statliga myndigheter.
Källa: http://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regering...

25 april 2018 - 11:18